logo
twitter facebook rss

про журнал

ПРО ЖУРНАЛ

 

Навіть після 25 років, які минули з часу падіння «залізної завіси», західноєвропейська юридична наука має обмежені знання про правову систему країн Східної Європи, що, як наслідок, ускладнює та уповільнює процес перенесення розроблених нею юридичних стандартів на східноєвропейський правовий ґрунт.

 

Причиною недостатнього наукового обміну виступає те, що значна кількість східноєвропейських вчених не володіє іноземними мовами. Міжнародною мовою науки визнано англійську, у той час як у Східній Європі довгий час переважала російська мова. Це призвело до того, що вчені Східної Європи можуть опублікувати власні роботи за кордоном лише витратив чималі кошти на їх переклад. У зв’язку з цим, виникла ідея створення журналу «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» (Право країн Східної Європи), який надає вченим із Східної Європи можливість публікації наукових досліджень на англійській, українській або російській мовах.

 

Видавники

доктор юридичних наук, професор Томас Манн, Інститут публічного права, кафедра адміністративного права, Ґьоттінґенський університет імені Георга Августа

 

Журнал «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» видається щоквартально, тобто 4 видання на рік.

 

ISSN: 2199-6245

 

Hephaestus by Supremo Hosting