logo
twitter facebook rss

про журнал

Навіть після 25 років, які минули з часу падіння «залізної завіси», західноєвропейська юридична наука має обмежені знання про правову систему країн Східної Європи, що, як наслідок, ускладнює та уповільнює процес перенесення розроблених нею юридичних стандартів на східноєвропейський правовий ґрунт.

Причиною недостатнього наукового обміну виступає те, що значна кількість східноєвропейських вчених не володіє іноземними мовами. Міжнародною мовою науки визнано англійську, у той час як у Східній Європі довгий час переважала російська мова. Це призвело до того, що вчені Східної Європи можуть опублікувати власні роботи за кордоном лише витратив чималі кошти на їх переклад. У зв’язку з цим, виникла ідея створення журналу «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» (Право країн Східної Європи), який надає вченим із Східної Європи можливість публікації наукових досліджень на англійській, українській або російській мовах. Редакція журналу відповідальна за підготовку змістовних анотацій на німецькій мові, які будуть супроводжувати кожну україномовну чи російськомовну статтю.

Завдяки такій ініціативі редакція сподівається ініціювати подальший плідний обмін науковими знаннями між Західною та Східною Європою.

Видавники

доктор юридичних наук, професор Томас Манн,
Інститут публічного права, кафедра адміністративного права,
Ґьоттінґенський університет імені Георга Августа

доктор юридичних наук, професор Роман Мельник,
Інститут німецького права, кафедра адміністративного права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Журнал«Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» видається щоквартально, тобто 4 видання на рік, виключно у електронномуформаті.
ISSN: 2199-6245

Hephaestus by Supremo Hosting